តាមាកូយ៉ាគីបែបជប៉ុន

តាមាកូយ៉ាគីបែបជប៉ុន ទទួលទៀនបាន 2 ដង(8-10 ចំណិត) គ្រឿងផ្សំ៖ 4 ស៊ុត 2 កញ្ចប់ Equal Zero Calorie Sweetener Gold អំបិល 1 ស្លាបព្រា សាច់ក្តាមឆ្អិន 8 ដុំ ប្រេងបន្លែ (សម្រាប់ស្រោប) ល្ងខ្មៅ (សម្រាប់តុបតែង) កៃវែ (សម្រាប់តុបតែង) របៀបធ្វើ៖ កូរស៊ុត, អំបិលនិង Equal Gold Zero Calorie Sweetener. កម្តៅឆ្នាំងលើកម្តៅមធ្យម។ ស្រោចឆ្នាំងជាមួយស្រទាប់ស្តើងនៃប្រេង។ ចាក់ ¼ ស៊ុតលាយក្នុងខ្ទះហើយរង់ចាំរហូតដល់បាតរឹង។ បន្ទាប់មកដាក់សាច់ក្តាមលើស៊ុតហើយចាប់ផ្តើមចូកទៅចូកមកខណៈពេលដែលផ្ទៃស៊ុតនៅតែទន់។ ដាក់ស៊ុតទៅផ្នែកម្ខាងនៃឆ្នាំងនិងចាក់ល្បាយស៊ុត ¼ នៅឆ្នាំង។ រង់ចាំរហូតដល់បាតនៃស៊ុតរឹង [...]

By |July 25th, 2019|Equal Gold Recipes, Recipes|Comments Off on តាមាកូយ៉ាគីបែបជប៉ុន

ការ៉ុតខេក

ការ៉ុតខេក ទទួលទៀនបាន 7-8 ដង គ្រឿងផ្សំ៖ ក្រេមឈីស ឈីសក្រែមខ្លាញ់មិនមានជាតិខ្លាញ់ 250 ក្រាម 14 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener ប្រេងវ៉ានិយ៍ 1 ស្លាបព្រា រោយអំបិល នំការ៉ុត ការ៉ុតហាន់ 150 ក្រាម ស៊ុត 1 ម្សៅប្រើបានគ្រប់មុខ 60 ក្រាម 14 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener ប្រេងកានូឡា 35 ក្រាម ទឹកដោះគោ 35 ក្រាម បាកឃីងសូដា ½ ស្លាបព្រា ក្រោនស៊ីនណាម៉ុន ¼ ស្លាបព្រា [...]

By |July 25th, 2019|Equal Gold Recipes, Recipes|Comments Off on ការ៉ុតខេក

សាល់ម៉ុងសូស៊ីសាន់វិច

សាល់ម៉ុងសូស៊ីសាន់វិច ទទួលទៀនបាន 4 ដង(16-18 ចំណិត) គ្រឿងផ្សំ៖ សាលម៉ុង 150 ក្រាម សារាយសមុទ្រធំ 2 សន្លឹក អង្ករជប៉ុន 1 ពែង ទឹក 1 ½ ពែង ផ្កាខាត់ណាខៀវហាន់ ½ ពែង ល្ពៅហាន់ ½ ពែង ទឺកខ្មេះ 3 ស្លាបព្រា 2 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener អំបិល 1 ស្លាបព្រា របៀបធ្វើ៖ ចំអិនអង្ករជាមួយខាត់ណាខៀវ ល្ពៅ និងទឹករយៈពេល 20-25 នាទី។ លាយជាមួយទឹកខ្មេះ [...]

By |July 25th, 2019|Equal Gold Recipes, Recipes|Comments Off on សាល់ម៉ុងសូស៊ីសាន់វិច

ប្លូបើរីផាណាកូតា

ប្លូបើរីផាណាកូតា ទទួលទៀនបាន 6 ដង គ្រឿងផ្សំ៖ សម្រាប់ផាណាកូតា ក្រេមកូរ 250 ក្រាម ទឹកដោះគោជាតិខ្លាញ់ 200 ក្រាម 4 កញ្ចប់Equal Gold Zero Calorie Sweetener ជេលឡាទីន 7 សន្លឹក សណ្តែកវាន់នីឡា 1 សម្រាប់ទឹកជ្រលក់ប្លូប៊ើរី ប្លូប៊ើរីកក 250 ក្រាម ទឹក½ពែង 10 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener របៀបធ្វើ៖ សម្រាប់ផាណាកូតា ត្រាំសន្លឹកជេឡាទីននៅក្នុងចានទឹកត្រជាក់។ កម្តៅក្រេមកូរ ទឹកដោះគោមានជាតិខ្លាញ់ទាប សណ្តែកវ៉ាន់នីឡា និង Equal Gold Zero Calorie Sweetener [...]

By |July 25th, 2019|Equal Gold Recipes, Recipes|Comments Off on ប្លូបើរីផាណាកូតា

ឈិកខេនស្ទាហ្វជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ខ្ញី

ឈិកខេនស្ទាហ្វជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ខ្ញី ទទួលទៀនបាន 2 ដង គ្រឿងផ្សំ៖ សាច់ទ្រូងមាន់ 2 អំបិលនិងម្រេចខ្មៅក្នុងចំនួនតិចតួច ផ្សិតចិនចំណិត ½ ពែង ការ៉ុតហាន់ ½ ពែង ស្នូលពោត 1 ពែង ស្លឹកខ្ទឹមហាន់ 3 ស្លាបព្រា ខ្ទឹមហាន់ 2 ស្លាបព្រា ទឹកអយស្ទើ 1 ស្លាបព្រា 1 ស្លាបព្រា ប្រេងបន្លែ ទឹក 1 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener សម្រាប់ទឹកខ្ញី ខ្ញីចាស់ 5-6 ចំណិត 3 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie [...]

By |July 25th, 2019|Equal Gold Recipes, Recipes|Comments Off on ឈិកខេនស្ទាហ្វជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ខ្ញី

កូរ៉ូបូតាអេកផូឌីង

កូរ៉ូបូតាអេកផូឌីង ទទួលទៀនបាន 4 ដង គ្រឿងផ្សំ៖ សម្រាប់សាច់ជ្រូកហាន់ សាច់ជ្រូកហាន់ 300 ក្រាម ទឹកគ្រឿងទេស 1 ½ ស្លាបព្រា បាកឃីងសូដា ½ ស្លាបព្រា ម្រេចខ្មៅ 1 ស្លាបព្រា 2 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener សម្រាប់ភូឌិញស៊ុត 3-4 ស៊ុត ទឹក 2/3 ពែង 2 ស្លាបព្រា ទឹកស៊ីអ៊ីវ 1 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener ស្លឹកខ្ទឹមហាន់ (សម្រាប់តុបតែង) ការ៉ុតហាន់ សម្រាប់ការតុបតែង) របៀបធ្វើ៖ [...]

By |July 25th, 2019|Equal Gold Recipes, Recipes|Comments Off on កូរ៉ូបូតាអេកផូឌីង

ភីហ្សាផូស

ភីហ្សាផូស ទទួលទៀនបាន 3 ដង (9-10 ចំណិត) គ្រឿងផ្សំ៖ ភូសផាស្ទ្រីដក 1  (30x30ស.ម) សាច់ទ្រូងមាន់ហាន់ឆ្អិនសាច់មាន់ឆៅប្រហែល ½ ពែង ម្នាស់ ½  ពែង ផ្សិតឆាមភីងនូន ½ ពែង ម៉ូហ្សារ៉េលាឈីស ½ ពែង ½ ស្លាបព្រា ទឹកប៉េងប៉ោះពួរ៉េ 2 ស្លាបព្រា ទឹកប៉េងប៉ោះខីកអាប់ ជីអង្កាមស្លឹកធំ 1 ស្លាបព្រា ម្រេចខ្មៅ ½ ស្លាបព្រា អំបិល 1 ស្លាបព្រា 2 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener របៀបធ្វើ៖ [...]

By |July 25th, 2019|Equal Gold Recipes, Recipes|Comments Off on ភីហ្សាផូស

អេកម៉រហ្វីន (មីក្រូវេវ)

អេកម៉រហ្វីន (មីក្រូវេវ) ទទួលទៀនបាន 2 ដង (12 ចំណិត) គ្រឿងផ្សំ៖ 4 ស៊ុត ផ្សៅប្រើគ្រប់មុខ ½ ពែង 4 ស្លាបព្រា ទឹកដោះគោ 3 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener អំបិល 1 ស្លាបព្រា ការ៉ុត ½ ពែង សណ្តែកក្រហម ½ ពែង ពោតផ្អែម ½ ពែង ម៉ូហ្សារ៉េលាឈីស ½ Equal Gold 3 កញ្ចប់ របៀបធ្វើ៖ កូរស៊ុត ទឹកដោះគោ និងម្សៅប្រើមានគ្រប់មុខ។ [...]

By |July 25th, 2019|Equal Gold Recipes, Recipes|Comments Off on អេកម៉រហ្វីន (មីក្រូវេវ)

ផេតថៃណូដលជាមួយនឹងបង្កង

ផេតថៃណូដលជាមួយនឹងបង្កង ទទួលទៀនបាន 2 ដង។ គ្រឿងផ្សំ៖ មីវើមីឆែលលី 200 ក្រាម បង្កង 6 ក្បាល ស្លឹកគូឆាយ 3  ដើម តៅហ៊ូរឹង 3 ស្លាបព្រា ឆៃប៉ូវចិនចំណិត 1 ស្លាបព្រា បង្កងក្រៀម 2 ស្លាបព្រា ស៊ុត 1 ខ្ទឹមក្រហមចំណិត 1 ស្លាបព្រា ទឹក¼ពែង ប្រេងបន្លែ 3 ស្លាបព្រា ស្នូលពោត 1 ពែង សណ្តែកដីលីង 2 ស្លាបព្រា សម្រាប់ទឹកជ្រលក់នេះ ក្រេមអំពិលទុំ 2 ស្លាបព្រា ទឹកត្រី 1 ស្លាបព្រា ទឹកស៊ីអ៊ីវ ½ [...]

By |July 24th, 2019|Equal Gold Recipes, Recipes|Comments Off on ផេតថៃណូដលជាមួយនឹងបង្កង

ហាតជែលី

ហាតជែលី ទទួលទៀនបាន 6 ដង។ គ្រឿងផ្សំ៖ ចាហួយរាងបេះដូងតូច ទឹក 200 មីលីលីត្រ ទឹកដោះគោ 300 មីលីលីត្រ ម្សៅជេលឡាទីន 6 ក្រាម 16 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener ម្សៅដាក់ពណ៍លើអាហារ 4 ចាហួយ ទឹក 700 មីលីលីត្រ ម្សៅជេលឡាទីន 8 ក្រាម 25 កញ្ចប់Equal Gold Zero Calorie Sweetener របៀបធ្វើ៖ សម្រាប់ចាហួយរាងបេះដូងតូច ចាក់ទឹកដើម្បីស្ងោរ។ បន្ថែមម្សៅជេលឡាទីន ហើយកូររហូតដល់រលាយ។ បន្ថែមទឹកដោះគោហើយប្តូរទៅកម្តៅមធ្យម។ បន្ទាប់មកបន្ថែម Equal Gold Zero [...]

By |July 24th, 2019|Equal Gold Recipes, Recipes|Comments Off on ហាតជែលី