សាល់ម៉ុងសូស៊ីសាន់វិច

ទទួលទៀនបាន 4 ដង(16-18 ចំណិត)

គ្រឿងផ្សំ៖

 • សាលម៉ុង 150 ក្រាម
 • សារាយសមុទ្រធំ 2 សន្លឹក
 • អង្ករជប៉ុន 1 ពែង
 • ទឹក 1 ½ ពែង
 • ផ្កាខាត់ណាខៀវហាន់ ½ ពែង
 • ល្ពៅហាន់ ½ ពែង
 • ទឺកខ្មេះ 3 ស្លាបព្រា
 • 2 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener
 • អំបិល 1 ស្លាបព្រា

របៀបធ្វើ៖

 1. ចំអិនអង្ករជាមួយខាត់ណាខៀវ ល្ពៅ និងទឹករយៈពេល 20-25 នាទី។
 2. លាយជាមួយទឹកខ្មេះ អំបិល និង Equal Gold Zero Calorie Sweetener
 3. មីក្រូវេវកាលាយល្បាយ 1 នាទី។
 4. បន្ទាប់មកចាក់វាលើអង្ករឆ្អិន។
 5. កូរឲ្យល្អហើយទុកអង្ករឲ្យត្រជាក់។
 6. ពង្រាយស្រទាប់អង្ករនៅលើសារ៉ាយសមុទ្រទាំងពីរ។
 7. រៀបចំសាលម៉ង់នៅលើអង្ករហើយបន្ទាប់មកដាក់សន្លឹកសារាយសមុទ្រផ្សេងទៀតនៅលើត្រីសាម៉ុង។
 8. សង្កត់វាឱ្យជាប់ហើយកាត់ចូលត្រីកោណដូចជាសាំងវិច។
 9. ទទួលទៀនជាមួយទឹកវាសាបីនិងស៊ូយូតាមការចង់បាន។

ទទួលទៀនបាន 4 ដង។

 

ព័ត៌មានរបបអាហារ (ក្នុងពេលទទួលទានម្តង)

ទទួលទៀនបាន 4 ដង(16-18 ចំណិត)

រយៈពេលចម្អិន 30 នាទី
កាលឡូរី: 300 គីឡូកាលឡូរី/ទទួលទៀន