ម៉េងហ្គោស្តប៊ើរីស្មូតទី

ទទួលទៀនបាន 1 ដង។

គ្រឿងផ្សំ៖

  • ស្វាយទុំពាក់កណ្តាល
  • ផ្លែស្ដបូរី 8-10
  • 1 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener
  • ទឹកដោះគោជូរមានជាតិខ្លាញ់តិចតួច 2 ស្លាបព្រា
  • ទឹកដោះគោមានជាតិខ្លាញ់ទាប 1 ពែង
  • ទឹកកក 1 ពែង

របៀបធ្វើ៖

  1. ចិតស្វាយទៅជាបំណិតកៗនិងដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុក បន្ទាប់ដាក់ផ្លែស្ដបូរីនិងទឹកកក។
  2. បន្ថែមទឹកដោះគោជូរនិងទឹកដោះគោមានជាតិខ្លាញ់តិច Equal Gold Zero Calorie Sweetener
  3. ក្រឡុករហូតដល់ម៉ត់។
  4. ចាក់ចូលក្នុងកែវនិងស្រោចពីលើជាមួយនឹងផ្លែឈើស្រស់ៗ។

ទទួលទៀនបាន 1 ដង។

 

ព័ត៌មានរបបអាហារ (ក្នុងពេលទទួលទានម្តង)

ទទួលទៀនបាន 1 កែវ

កាលឡូរី: 125 គីឡូកាលឡូរី/ទទួលទៀន 1 ដង