ប្លូបើរីផាណាកូតា

ទទួលទៀនបាន 6 ដង

គ្រឿងផ្សំ៖

សម្រាប់ផាណាកូតា

 • ក្រេមកូរ 250 ក្រាម
 • ទឹកដោះគោជាតិខ្លាញ់ 200 ក្រាម
 • 4 កញ្ចប់Equal Gold Zero Calorie Sweetener
 • ជេលឡាទីន 7 សន្លឹក
 • សណ្តែកវាន់នីឡា 1

សម្រាប់ទឹកជ្រលក់ប្លូប៊ើរី

 • ប្លូប៊ើរីកក 250 ក្រាម
 • ទឹក½ពែង
 • 10 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener

របៀបធ្វើ៖

សម្រាប់ផាណាកូតា

 1. ត្រាំសន្លឹកជេឡាទីននៅក្នុងចានទឹកត្រជាក់។
 2. កម្តៅក្រេមកូរ ទឹកដោះគោមានជាតិខ្លាញ់ទាប សណ្តែកវ៉ាន់នីឡា និង Equal Gold Zero Calorie Sweetener នៅក្នុងឆ្នាំងទឹកជ្រលក់មួយហើយយកវាទៅបំពុះ។
 3. យកឆ្នាំងទឹកជ្រលក់ចេញពីកម្តៅហើយទុកវាចោលប្រហែល 5 ទៅ 10 នាទី។
 4. បន្ថែមជែលឡាទីនទៅក្នុងឆ្នាំងទឹកជ្រលក់ហើយកូររហូតដល់រំលាយ។
 5. ចាក់ការលាយល្បាយចូលពុម្ពឬពែង។
 6. ដាក់ក្នុងទូរទឹកកកហើយរង់ចាំ 2-3 ម៉ោង (អាស្រ័យលើទំហំពុម្ព)

សម្រាប់ទឹកជ្រលក់ប្លូប៊ើរី

 1. លាយប្ប៊ើរីជាមួយទឹករហូតទាល់តែលាយបានល្អហើយចាក់ល្បាយតាមរយៈកន្ត្រងច្រោះ។
 2. បន្ថែម Equal Gold Zero Calorie Sweetener តាមប្លូប៊ើរីដែលនៅសល់ទៅក្នុងឆ្នាំងទឹកជ្រលក់។
 3. កម្តៅវាលើកម្តៅមធ្យមសម្រាប់ 10-15 នាទីនិងធ្វើឲ្យវាពុះ។
 4. យកឆ្នាំងទឹកជ្រលក់ចេញពីកម្តៅហើយទុកវាឱ្យត្រជាក់ឬទុកក្នុងទូរទឹកកក។
 5. ចាក់ទឹកជ្រលក់ប្លូប៊ើរីទៅលើផាណាកូតា។
 6. តុបតែងជាមួយស្លឹកជីនាងវង។

ទទួលទៀនបាន 6 ដង

 

ព័ត៌មានរបបអាហារ (ក្នុងពេលទទួលទានម្តង)

ទទួលទៀនបាន 6 ដង

រយៈពេលចម្អិន 30 នាទី (2-3 ម៉ោង នៅក្នុងទូរទឹកកក)
កាលឡូរី: 170 គីឡូកាលឡូរី/ទទួលទៀន 1 ដង