រូបមន្តធ្វើជាមួយនឹងការបារម្ភសូន្យ

តាមាកូយ៉ាគីបែបជប៉ុន

ការ៉ុតខេក

សាល់ម៉ុងសូស៊ីសាន់វិច

ប្លូបើរីផាណាកូតា

ឈិកខេនស្ទាហ្វជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ខ្ញី

កូរ៉ូបូតាអេកផូឌីង

ភីហ្សាផូស

អេកម៉រហ្វីន (មីក្រូវេវ)

ផេតថៃណូដលជាមួយនឹងបង្កង

ហាតជែលី

ម៉េងហ្គោស្តប៊ើរីស្មូតទី

ផេនហ្វ្រាយសីបាសជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ម្ទេសផ្អែម

ហាតជីយូហ្សា