អេកម៉រហ្វីន (មីក្រូវេវ)

ទទួលទៀនបាន 2 ដង (12 ចំណិត)

គ្រឿងផ្សំ៖

 • 4 ស៊ុត
 • ផ្សៅប្រើគ្រប់មុខ ½ ពែង
 • 4 ស្លាបព្រា ទឹកដោះគោ
 • 3 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener
 • អំបិល 1 ស្លាបព្រា
 • ការ៉ុត ½ ពែង
 • សណ្តែកក្រហម ½ ពែង
 • ពោតផ្អែម ½ ពែង
 • ម៉ូហ្សារ៉េលាឈីស ½
 • Equal Gold 3 កញ្ចប់

របៀបធ្វើ៖

 1. កូរស៊ុត ទឹកដោះគោ និងម្សៅប្រើមានគ្រប់មុខ។
 2. ដាក់គ្រឿងវាជាមួយនឹងអំបិល និង Equal Gold Zero Calorie Sweetener.
 3. បន្ថែមការ៉ុត, សណ្តែកបៃតង, ពោតផ្អែម និងកូរវារហូតដល់សប់។
 4. លើកល្បាយឡើងរួចដាក់វាក្នុងពុម្ព។
 5. ដាក់លើម៉ូហ្សារេ៉ឡា ឈីស ហើយសង្កត់វាចុះថ្មមៗ។
 6. ដុតម៉ៃក្រូវេវម៉រហ្វីន 800 វាត់រយៈពេល 3-4 នាទី ឬរហូទដល់ឆ្អិន។
 7. ទទួលទៀនជាមួយទឹកប៉េងប៉ោះខចអាប់។

ព័ត៌មានជំនួយ: នៅកម្តៅមធ្យម 500 វ៉ាត់រយៈពេល 5-6 នាទី ផ្ទៃនំម៉រហ្វីននឹងក្លាជារលោង។

ទទួលទៀនបាន 3 ដង (12 ចំណិត)។

 

ព័ត៌មានរបបអាហារ (ក្នុងពេលទទួលទានម្តង)

ទទួលទៀនបាន 2 ដង (12 ចំណិត)

រយៈពេលចម្អិន 20 នាទី
កាលឡូរី: 250 គីឡូកាលឡូរី/ទទួលទៀន 1 ដង