ហាតជីយូហ្សា

ទទួលទៀនបាន 3 ដង។

គ្រឿងផ្សំ៖

 • 24 បន្ទះ ដាំភីង ហ្រ្វេបភើ
 • ½ ពែង សាច់ជ្រូកកិន
 • ½ ពែង ស្ពៃក្ដោបហាន់
 • 3 ស្លាបព្រា ស្លឹកកឆាយហាន់
 • 2 ស្លាបព្រា ការ៉ុតហាន់
 • 2 ស្លាបព្រា ខ្ញីកោស
 • 1 ស្លាបព្រា ទឹកស៊ីអីវ
 • 2 ស្លាបព្រា ទឹកអយស្ទើរ
 • 1 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener
 • 1 ស្លាបព្រា ប្រេងបន្លែ
 • 4-5 ស្លាបព្រា ទឹក

សម្រាប់ទឹកជ្រលក់នេះ

 • 3 ស្លាបព្រា ទឹកស៊ីអ៊ីវ
 • 3 ស្លាបព្រា ទឹកខ្មេះ
 • 3 ស្លាព្រា ទឹក
 • 3 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener

របៀបធ្វើ៖

 1. សម្រាប់ទឹកជ្រលក់នេះ  កម្តៅខ្ទះលើកម្តៅមធ្យមនិងបន្ថែមទឹកស៊ីអ៊ីវ ទឹកខ្មេះ ទឹក និង Equal Gold Zero Calorie Sweetener នៅក្នុងឆ្នាំង។
 2. កូរល្បាយឱ្យបានល្អ។
 3. ពេលវាក្តៅ យកវាចញពីកម្តៅហើយទុកឱ្យវាជាក់។
 4. លាយជាមួយសាច់ជ្រូកកិន ស្លឹកកឆាយចិន ការ៉ុត ទឹកខ្មេះ ហើយបន្ទាប់មកដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវ ទឹកប្រេងខ្យងនិងជាមួយ Equal Gold Zero Calorie Sweetener។
 5. លាយឲ្យសប់។
 6. ដាក់ចូលក្នុងស្លាបព្រាកណ្តាលនៃហ្វ្រេបភើ។
 7. លាងជម្រះគេមហ្វ្រេបភើដោយទឹកបន្តិច និងដាក់ហ្វ្រេបភើផ្សេងទៀតនៅលើ។
 8. ចុចវាថ្មមៗ។
 9. បន្ទាប់មកចុចផ្សិតរាងបេះដូងនៅលើនំប៉ាវនិងកាត់គែមទាំងអស់ដោយប្រើសមមួយ។
 10. កម្តៅចំនួនតិចតួចនៃប្រេងនៅលើឆ្នាំង។
 11. ដាក់ម្សៅលុញដាក់ស៊ុបក្នុងខ្ទះ។
 12. នៅពេលដែលពួកវាប្រែពណ៌មាស បន្ថែមទឹកនិងដាក់គំរប។
 13. រង់ចាំរហូតដល់ឆ្អិន។
 14. ទទួលទៀនជាមួយទឹកជ្រលក់និងស្ពៃក្តៅហាន់

ទទួលទៀនបាន 3 ដង។

 

ព័ត៌មានរបបអាហារ

ទទួលទៀនបាន 3 ដង (12 ចំណិត)

រយៈពេលចម្អិន 25 នាទី
កាលឡូរី: 250 គីឡូកាលឡូរី/ទទួលទៀន 1 ដង