ឈិកខេនស្ទាហ្វជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ខ្ញី

ទទួលទៀនបាន 2 ដង

គ្រឿងផ្សំ៖

 • សាច់ទ្រូងមាន់ 2
 • អំបិលនិងម្រេចខ្មៅក្នុងចំនួនតិចតួច
 • ផ្សិតចិនចំណិត ½ ពែង
 • ការ៉ុតហាន់ ½ ពែង
 • ស្នូលពោត 1 ពែង
 • ស្លឹកខ្ទឹមហាន់ 3 ស្លាបព្រា
 • ខ្ទឹមហាន់ 2 ស្លាបព្រា
 • ទឹកអយស្ទើ 1 ស្លាបព្រា
 • 1 ស្លាបព្រា ប្រេងបន្លែ
 • ទឹក
 • 1 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener

សម្រាប់ទឹកខ្ញី

 • ខ្ញីចាស់ 5-6 ចំណិត
 • 3 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener
 • ទឹកគ្រឿងទេស 3 ស្លាបព្រា
 • ទឹក½ពែង
 • ម្សៅមី 1 ស្លាបព្រា

របៀបធ្វើ៖

 1. ដាក់គ្រឿងសាច់ទ្រូងមាន់ជាមួយនឹងអំបិល និងម្រេច។
 2. ទុកវាពី 5-10 នាទី។
 3. កម្តៅប្រេងក្នុងខ្ទះនិងឆាផ្សិតនិងបន្លែ។
 4. បន្ថែមទឹកអយស្ទើនិងEqual Gold Zero Calorie Sweetener.
 5. ឆារហូតដល់សប់និងទុកវាឲ្យត្រជាក់។
 6. ដាក់គ្រឿងទឹមនៅលើសាច់ទ្រូងមាន់និងរមូលទ្រូងមាន់មកលើ។
 7. បនា្ទាប់មកចងទ្រូងមាន់ដោយខ្សែឬដក់ធ្មែញដោយឈើចាក់ធ្មេញ។
 8. អាំងសាច់ទ្រូងមាន់នៅលើឆ្នាំង។
 9. គម្របជាមួយគំរបនិងទុកឱ្យចម្អិន 10-15 នាទីលើកម្តៅមធ្យម។
 10. កម្តៅឆ្នាំងមួយ។
 11. បន្ថែមខ្ញី, ទឹកគ្រឿងទេស, ទឹក, ម្សៅមីនិង Equal Gold Zero Calorie Sweetener និងកូរបន្តនៅក្រោមកម្តៅទាបដើម្បីឲ្យទឹកជ្រលក់ក្រាស់។
 12. ហាន់សាច់ទ្រូងមាន់និងដាក់ខាងលើជាមួយនឹងទឹកខ្ញីមួយស្លាបព្រា។
 13. ទទួលទៀនពេលក្តៅៗ។

ទទួលទៀនបាន 2 ដង

 

ព័ត៌មានរបបអាហារ (ក្នុងពេលទទួលទានម្តង)

ទទួលទៀនបាន 2 ដង

រយៈពេលចម្អិន 25 នាទី
កាលឡូរី: 350 គីឡូកាលឡូរី/ទទួលទៀន 1 ដង